หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRB212

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  2. รหัสรายวิชา: RB212
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Property valuation and analysis / Whipple, R. T. M. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KU3292 .W46 2006 พร้อมให้บริการ
หลักการประเมินราคาทรัพย์สิน / ไพโรจน์ ซึงศิลป์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD1387 .พ94 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
กระบวนการประเมินราคา / นิพัทธ์ จิตรประสงค์. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD1387 .น63 ฉ.4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544