หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของRB211

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  2. รหัสรายวิชา: RB211
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Modern real estate / Wurtzebach, Charles H. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD1375 .W8 1994 พร้อมให้บริการ
การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย / โสภณ พรโชคชัย, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD890.55 .ส94 2555 พร้อมให้บริการ
หลักการและแนวคิดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ = Principles and concepts in real estate business / Principles and concepts in real estate business / นิติ รัตนปรีชาเวช, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD1375 .น635 2561 ยืมออก 31/05/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544