หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของOM421

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
  2. รหัสรายวิชา: OM421
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Applied simulation modeling / Seila, Andrew F. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T57.62 .S45 ยืมออก 31/08/2022
Simulation with Arena / Kelton, W. David. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.C65 K45 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544