หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของOM311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
  2. รหัสรายวิชา: OM311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Quantitative analysis for management / Render, Barry. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books T56 .R46 2017 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HA40.ธ7 ก7 2546 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Quantitative analysis / Quantitative analysis / สุทธิมา ชำนาญเวช. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.25 .ส73 2561 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544