หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR411

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR411
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Human resource information systems : basics, applications, and future directions / basics, applications, and future directions / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.5.D37 H86 2021 พร้อมให้บริการ
E-HRM : digital approaches, directions & applications / digital approaches, directions & applications / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.5.D37 E47 2019 พร้อมให้บริการ
Digital learning in organizations : help your workforce capitalize on technology / Wheeler, Steve. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HF5549.5.T7 W49 2019 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544