หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ PI274 และ PI482

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: PI274 และ PI482
  4. Instructors:
    • Sueo Sudo
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
International relations in Southeast Asia : Weatherbee, Donald E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST DS 2015 643108 พร้อมให้บริการ
Institutionalizing East Asia : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ750.A38 R43I57 2016 พร้อมให้บริการ
Comparative foreign policy : Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JZ1305 .C65 พร้อมให้บริการ
Foreign policy in comparative perspective : Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ1242 .F676 2013 ยืมออก 27/12/2018
Foreign policy in world politics / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JX1391 .M3 1992 พร้อมให้บริการ
International relations of Asia / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST DS 2014 630176 พร้อมให้บริการ
Oxford handbook of the international relations of Asia / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books PLSC JZ 2014 638860 ยืมออก 19/12/2018
Southeast Asia and the great powers / Tarling, Nicholas. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .T374 พร้อมให้บริการ
Routledge handbook of Asian regionalism / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JZ5333 .R68 2012 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305