หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR313

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR313
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน = Strategic staffing in an era of disruption / Strategic staffing in an era of disruption / สุธินี ฤกษ์ขำ. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549 .ส6463 2563 พร้อมให้บริการ
Staffing organizations / Heneman, Herbert Gerhard, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5549.5.R44 H46 2015 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544