หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของHR201

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาบริหารธุรกิจ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  2. รหัสรายวิชา: HR201
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Management / Daft, Richard L. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD31 .D267 2016 พร้อมให้บริการ
Management : leading & collaborating in a competitive world / Bateman, Thomas S. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD31 .B365 2020 พร้อมให้บริการ
Management / Schermerhorn, John R. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD31 .S287 2008 C. 1 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544