หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของER313

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: ER313
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Six thinking hats / De Bono, Edward, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books BF455 .D385 2000 พร้อมให้บริการ
The lean startup : how constant innovation creates radically successful businesses / how constant innovation creates radically successful businesses / Ries, Eric, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD62.5 .R545 2019 ยืมออก 31/05/2022
TRIZ technology for innovation / Bukhman, Isak. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books T173.8 .B85 2012 พร้อมให้บริการ
Innovation and entrepreneurship : practice and principles / practice and principles / Drucker, Peter F. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD2346.U5 D7 2015 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544