หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของER311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาการบริหารการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: ER311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers / a handbook for visionaries, game changers, and challengers / Osterwalder, Alexander. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.28 .O88 2010 ยืมออก 31/05/2022
Disciplined entrepreneurship : 24 steps to a successful startup / Aulet, Bill, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD62.5 .A928 2013 พร้อมให้บริการ
Launching new ventures : an entrepreneurial approach / an entrepreneurial approach / Allen, Kathleen R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD62.5 .A45 2020 พร้อมให้บริการ
Entrepreneurship : successfully launching new ventures / successfully launching new ventures / Barringer, Bruce R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB615 .B374 2019 ยืมออก 31/08/2022
Business model generation : a handbook for visionaries, game changers, and challengers / a handbook for visionaries, game changers, and challengers / Osterwalder, Alexander. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HD30.28 .O88 2010 ยืมออก 31/08/2022
The Invincible company / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD58.8 I58 2020 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544