หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของBA401

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2. รหัสรายวิชา: BA401
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Crafting and executing strategy : the quest for competitive advantage : concepts and cases / the quest for competitive advantage : concepts and cases / Reserve Book (3 Days) Professor Sangvian Indaravijaya Library
Circulation Counter
Reference Books HD30.28 .T475 2020 พร้อมให้บริการ
Strategic management : an integrated approach : theory & cases / an integrated approach : theory & cases / Hill, Charles W. L. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD70.U5 H55 2020 พร้อมให้บริการ
Strategic management : competitiveness & globalization : concepts and cases / competitiveness & globalization : concepts and cases / Hitt, Michael A. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.28 .H58 2020a พร้อมให้บริการ
Strategic management : text and cases / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HD30.28 .D4485 2019 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544