หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของBA291

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2. รหัสรายวิชา: BA291
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
บริหารธุรกิจ: ความสำเร็จและความยั่งยืนบนการสร้างคุณค่า = Business : creating value for success and sustainability / ความสำเร็จและความยั่งยืนบนการสร้างคุณค่า = Business : creating value for success and sustainability / วิทยา ด่านธำรงกูล. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HD37 .ว634 2561ก ยืมออก 01/07/2022
Business foundations : a changing world / a changing world / Ferrell, O. C. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HF1008 .F47 2020 พร้อมให้บริการ
Business essentials / Ebert, Ronald J. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD70.U5 E24 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544