หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK326

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK326
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
International marketing / Cateora, Philip R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF1009.5 .C35 2013 พร้อมให้บริการ
International marketing / Czinkota, Michael R., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books COMM HF 2013 649139 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544