หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK323

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK323
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สุดยอดเทคนิคเพื่อก้าวสู่หัวหน้าเซลส์ขั้นเทพ = Tips & tools & techniques for sales manager / ธเนศ ตั้งเจริญมั่นคง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5438.4 .ธ375 2555 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544