หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK411-318

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK411-318
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Strategic marketing / Cravens, David W. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5415 .C715 2006 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Marketing strategy / Ferrell, Odies Collins, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.13 .M32567 2008 พร้อมให้บริการ
Strategic marketing problems : cases and comments / cases and comments / Kerin, Roger A. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5415.135 .K4 2007 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Consumer behavior : buying, having, and being / buying, having, and being / Solomon, Michael R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .S65 2018 ยืมออก 11/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544