หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 103

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 103
  4. อาจารย์ผู้สอน:
  5. หมายเหตุ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2009 ฉบับสมบูรณ์ / อภิรัตน์ บางศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T385 .อ48383 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2009 ฉบับสมบูรณ์ / อภิรัตน์ บางศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T385 .อ48383 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
Introduction to information technology / Turban, Efraim. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books T58.5 .T873 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544