หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 103

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 103
  4. Instructors:
  5. หมายเหตุ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2009 ฉบับสมบูรณ์ / อภิรัตน์ บางศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T385 .อ48383 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เขียนแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCAD 2009 ฉบับสมบูรณ์ / อภิรัตน์ บางศิริ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T385 .อ48383 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
An introduction to geographical information systems / Heywood, D. Ian. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books G70.212 .H48 2002 พร้อมให้บริการ
Introduction to information technology / Turban, Efraim, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books T58.5 .T873 พร้อมให้บริการ
Introduction to information technology / Turban, Efraim, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books T58.5 .T873 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305