หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK317-315

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK317-315
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Pricing strategies : a marketing approach / a marketing approach / Schindler, Robert Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HF5416.5 .S35 2012 พร้อมให้บริการ
The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more profitably / a guide to growing more profitably / Nagle, Thomas T., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5416.5 .N3 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544