หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของMK311

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาการตลาด
  2. รหัสรายวิชา: MK311
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Consumer behavior : buying, having, and being / buying, having, and being / Solomon, Michael R. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .S65 2018 ยืมออก 11/02/2022
Consumer behavior / Hoyer, Wayne D. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .H69 2018 พร้อมให้บริการ
Consumers / Arnould, Eric J. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .A76 2004 C. 2 พร้อมให้บริการ
Consumer behavior : building marketing strategy / Hawkins, Delbert I. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.3 .H33 2014 พร้อมให้บริการ
Contemporary marketing and consumer behavior : an anthropological sourcebook / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5415.122 .C66 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Consumer behavior / Schiffman, Leon G. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.3 .S29 2015 พร้อมให้บริการ
Consumer behaviour / Blythe, Jim. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HF5415.32 .B587 2013 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Consumer psychology in a social media world / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .C65716 2016 พร้อมให้บริการ
The Aging consumer : perspectives from psychology and economics / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.332.O43 A385 2010 พร้อมให้บริการ
The psychology of consumer profiling in a digital age / Gunter, Barrie. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .G86 2016 พร้อมให้บริการ
Consumer behavior : building marketing strategy / building marketing strategy / Hawkins, Delbert I. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.3 .H33 2007 พร้อมให้บริการ
Understanding children as consumers / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HF5415.332.C45 U53 2010 พร้อมให้บริการ
The Cambridge handbook of consumer psychology / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .C36 2015 ยืมออก 06/07/2022
Social psychology of consumer behavior / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HF5415.32 .S64 2009 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544