หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS416

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS416
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
การตรวจสอบระบบสารสนเทศ = Information systems audit / Information systems audit / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books QA76.9.ส53 น63 2561 พร้อมให้บริการ
ความมั่นคงปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ = Information systems security and control / Information systems security and control / นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QA76.9.ค48 น617 2563 พร้อมให้บริการ
Security awareness : applying practical security in your world / applying practical security in your world / Ciampa, Mark D. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.A25 C53 2014 พร้อมให้บริการ
Security policies and procedures : principles and practices / Greene, Sari Stern, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HV8290 .G74 พร้อมให้บริการ
CEH : official certified ethical hacker review guide / Graves, Kimberly, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books QA76.3 .G73 2007 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
The CEH prep guide : the comprehensive guide to certified ethical hacking / Krutz, Ronald L., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.9.A25 K78 2008 พร้อมให้บริการ
Disaster recovery : principles and practices / principles and practices / Wells, April J. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD49 .W46 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
Management of information security / Whitman, Michael E., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TK5105.59 .W445 2018 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544