หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของIS411

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  2. รหัสรายวิชา: IS411
  3. อาจารย์ผู้สอน:
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Dynamic web application development : using PHP and MySQL / Stobart, Simon. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TK5105.888 .S76 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of web development / Connolly, Randy, Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books TK5105.888 .C66 2015 พร้อมให้บริการ
PHP and MYSQL web development : a beginner's guide / Matthews, Martin S. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.73.P224 M38 2015 พร้อมให้บริการ
Web development and design foundations with HTML5 / Felke-Morris, Terry. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books QA76.76.H94 F45 2017 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544