หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 203

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 203
  4. อาจารย์ผู้สอน:
  5. หมายเหตุ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนและผังเมือง / พุฒพรรณี ศีตะจิตต์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books G70.212 .พ733 2557 พร้อมให้บริการ
Making maps : a visual guide to map design for GIS / Krygier, John B. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GA105.3 .K79 พร้อมให้บริการ
GIS for the urban environment / Maantay, Juliana, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT153 .M33 Withdrawn

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544