หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของพส 674 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  2. รหัสรายวิชา: พส 674
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Diffusion of innovations / Rogers, Everett M. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM101 .R61 2003 พร้อมให้บริการ
The lean startup : how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses / how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses / Ries, Eric, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD62.5 .R545 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544