หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของEnglish Phonetics and Phonology

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  2. รหัสรายวิชา: EG244
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • กมลวรรณ ฝ่ายรีย์ โจคัน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
American English phonetic transcription / Carley, Paul Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PE2815 .C37 2021 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544