หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของSeminar in Second Language Acquisition

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: สถาบันภาษา
  2. รหัสรายวิชา: TE830
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • มณฑล กนกเพิ่มพูน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
SLA applied : connecting theory and practice / connecting theory and practice / Tomlinson, Brian, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books P118.2 .T68 2021 ยืมออก 29/01/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544