หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคพื้นฐาน

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.102
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ณัฐพล แสงอรุณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Urban economics / O'Sullivan, Arthur. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT321 .O88 2012 พร้อมให้บริการ
Principles of economics / Mankiw, N. Gregory. Reserve Book (1 Day)
HB71 .M3133 2012 พร้อมให้บริการ
Economics / Stiglitz, Joseph E. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB171.5 .S68 2002 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ = Economics / Economics / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
SET Corner
SET Collection HB180 .ศ725 2561 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์ = Economics / Economics / Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
SET Corner
SET Collection HB180 .ศ725 2561 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 / วิรุณสิริ ใจมา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว654 2557 ยืมออก 01/02/2022
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 / วิรุณสิริ ใจมา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว654 2557 ยืมออก 16/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials HB180 .ว575 2556 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ECON HB 2013 617603 ยืมออก 08/02/2021
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ว575 2556 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials HB180 .ว575 2556 พร้อมให้บริการ
Principles of economics / Mankiw, N. Gregory. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB71 .M3133 2012 ยืมออก 23/02/2022
Principles of economics / Mankiw, N. Gregory. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Reserve Books HB71 .M3133 2012 ยืมออก 13/02/2022
Urban economics / O'Sullivan, Arthur. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HT321 .O88 2019 พร้อมให้บริการ งบคณะ
Urban economics / O'Sullivan, Arthur. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HT321 .O88 2012 พร้อมให้บริการ
Economics / Stiglitz, Joseph E. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB171.5 .S68 2002 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544