หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.101 ความรู้เบื้องต้นทางการเมือง

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.101
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge / Berger, Peter Ludwig, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BD175 .B47 พร้อมให้บริการ
มโนทัศน์ทางการเมืองของรัฐทหารพม่า = Political concepts of Myanmar Military Regime / วิรัช นิยมธรรม. Document Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Documents DOC 2012 657779 พร้อมให้บริการ รอยเปียกน้ำด้านล่างรับคืนจากหอปรีดีฯ 05/06/20
มโนทัศน์ทางการเมืองของรัฐทหารพม่า = Political concepts of Myanmar Military Regime / วิรัช นิยมธรรม. Document Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Documents DOC 2012 657779 พร้อมให้บริการ
มโนทัศน์ทางการเมืองของรัฐทหารพม่า = Political concepts of Myanmar Military Regime / วิรัช นิยมธรรม. Document Professor Direk Jayanama Library
Circulation Counter
Documents DOC 2012 657779 ยืมออก 31/08/2019
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Q175 .ค75 ฉ. 2 ยืมออก 05/10/2021
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Q175 .ค75 ฉ. 3 ยืมออก 23/02/2022
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Q175 .ค75 ฉ. 4 ยืมออก 03/02/2022
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Q175 .ค75 ฉ. 6 ยืมออก 04/01/2022
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .ค75 พร้อมให้บริการ
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .ค75 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .ค75 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .ค75 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
พิเคราะห์คึกฤทธิ์พินิจสี่แผ่นดิน / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PL4200.5 .พ587 ฉ.1 ยืมออก 31/08/2022
พิเคราะห์คึกฤทธิ์พินิจสี่แผ่นดิน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4200.5 .พ587 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
พิเคราะห์คึกฤทธิ์พินิจสี่แผ่นดิน / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PL4200.5 .พ587 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
พิเคราะห์คึกฤทธิ์พินิจสี่แผ่นดิน / Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2556/3047 ฉ.3 ยืมออก 18/05/2023
The crowd in history; a study of popular disturbances in France and England, 1730-1848 Rude, George F. E. Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank
Book Bank 2555/91118 พร้อมให้บริการ
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ = Communist manifesto / Communist manifesto / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HX 2010 660202 ยืมออก 03/11/2020
เศรษฐวิบัติ ฉบับปรับปรุง / ครุกแมน, พอล อาร์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB3716 .ค472 ยืมออก 01/02/2022
เศรษฐวิบัติ ฉบับปรับปรุง / ครุกแมน, พอล อาร์. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB3716 .ค472 พร้อมให้บริการ
เศรษฐวิบัติ ฉบับปรับปรุง / ครุกแมน, พอล อาร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB3716 .ค472 ยืมออก 18/02/2022
เศรษฐวิบัติ ฉบับปรับปรุง / ครุกแมน, พอล อาร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB3716 .ค472 พร้อมให้บริการ
ราคาของความเหลื่อมล้ำ / สติกลิตซ์, โจเซฟ อี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC110.ร6 ส362 2556 ยืมออก 25/02/2022
ราคาของความเหลื่อมล้ำ / สติกลิตซ์, โจเซฟ อี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC110.ร6 ส362 2556 พร้อมให้บริการ
ราคาของความเหลื่อมล้ำ / สติกลิตซ์, โจเซฟ อี. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC110.ร6 ส362 2556 พร้อมให้บริการ
ราคาของความเหลื่อมล้ำ / สติกลิตซ์, โจเซฟ อี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC110.ร6 ส362 2556 พร้อมให้บริการ
ราคาของความเหลื่อมล้ำ / สติกลิตซ์, โจเซฟ อี. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC110.ร6 ส362 2556 พร้อมให้บริการ
การครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย / เทอร์ทั่น, แอนดรูว์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD8039.ช62ท9 ท75 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย / เทอร์ทั่น, แอนดรูว์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD8039.ช62ท9 ท75 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .จ62 2551 ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .จ62 2551 ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .จ62 2551 ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .จ62 2551 ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .จ62 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .จ62 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .จ62 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
จาก 14 ถึง 6 ตุลา / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .จ62 2542 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ยืมออก 25/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ยืมออก 12/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ยืมออก 08/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 9 ยืมออก 16/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 17 ยืมออก 05/06/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 18 ยืมออก 19/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2542 ฉ. 13 ยืมออก 11/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2542 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544