หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ ร 405

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  2. รหัสรายวิชา: ร 405
  3. Instructors:
    • ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอปา การ์เด = ศิริวร แก้วกาญจน์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ศ655ก43 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอปา การ์เด = ศิริวร แก้วกาญจน์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ศ655ก43 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305