หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของร 405

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์. สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  2. รหัสรายวิชา: ร 405
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอปา การ์เด = The murder case of Tok Imam Storpa Karde / The murder case of Tok Imam Storpa Karde / ศิริวร แก้วกาญจน์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
Reserve Books นว .ศ655ก43 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอปา การ์เด = The murder case of Tok Imam Storpa Karde / The murder case of Tok Imam Storpa Karde / ศิริวร แก้วกาญจน์. Reserve Book (3 Days) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books นว .ศ655ก43 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544