หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของร 272

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 727
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • บรรพต กำเนิดศิริ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ดิเรก ชัยนาม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX97 .ด6 2511 ล. 1 ฉ. 1 Withdrawn
มหาสงครามโลกครั้งที่ 2 (The pocket history of the Second World War) (The pocket history of the Second World War) คอมเมเจอร์, เฮนรี สตีล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D743.ค5 บ7 ล.2 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
ศึกการทูตในสงครามโลกครั้งที่ 2 (History in the making) (History in the making) เบเรชคอฟ, วาเลนติน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D743 .บ7 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ยุโรป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1815-ปัจจุบัน / สุปราณี มุขวิชิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D359 .ส73 2541 ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
องค์การระหว่างประเทศ : สันนิบาตชาติ สหประชาชาติ / สันนิบาตชาติ สหประชาชาติ / สมพงศ์ ชูมาก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1977 .ส4 2533 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
Backgrounds of conflict ; ideas and forms in world politics, London, Kurt, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D443 .L62 พร้อมให้บริการ
A history of United States foreign policy / Pratt, Julius William, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books E183.7 .P7 1965 ยืมออก 08/02/2022
European diplomatic history, 1871-1932 / Sontag, Raymond James, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D397 .S66 1933 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544