หนังสือสำรองของร 272

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะรัฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: ร 727
  3. อาจารย์ผู้สอน:
    • บรรพต กำเนิดศิริ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ดิเรก ชัยนาม, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX97 .ด6 2511 ล. 1 ฉ. 1 Withdraw Processing
มหาสงครามโลกครั้งที่ 2 คอมเมเจอร์, เฮนรี สตีล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D743.ค5 บ7 ล.2 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
ศึกการทูตในสงครามโลกครั้งที่ 2 เบเรชคอฟ, วาเลนติน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D743 .บ7 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ยุโรป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1815-ปัจจุบัน / สุปราณี มุขวิชิต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D359 .ส73 2541 ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
องค์การระหว่างประเทศ : สมพงศ์ ชูมาก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1977 .ส4 2533 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
Backgrounds of conflict ; London, Kurt, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D443 .L62 พร้อมให้บริการ
A history of United States foreign policy / Pratt, Julius William, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books E183.7 .P7 1965 พร้อมให้บริการ
European diplomatic history, 1871-1932 / Sontag, Raymond James, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HIST D 1933 663200 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455