หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.231 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ II

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.231
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สุมิตา สุภากรณ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Academic writing : a handbook for international students / a handbook for international students / Bailey, Stephen, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1413 .B35 2015 ยืมออก 24/02/2022
Effective academic writing 3 : the researched essay / Liss, Rhonda. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1408 .D33 2019 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544