หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.338สุนทรียศาสตร์และปรัชญาศิลปะ

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.338
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The complete works of Aristotle : the revised Oxford translation / Aristotle. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B407 .B37 V. 1 พร้อมให้บริการ
The complete works of Aristotle : the revised Oxford translation / Aristotle. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B407 .B37 V. 2 พร้อมให้บริการ
Complete works / Spinoza, Benedictus de, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B3958 .S55 พร้อมให้บริการ
A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BH181 .B8 2015 พร้อมให้บริการ
What art is / Danto, Arthur Coleman., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N66 .D36 2013 พร้อมให้บริการ
The postmodern condition : a report on knowledge / Lyotard, Jean Francois, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BD162 .L968 พร้อมให้บริการ
The postmodern condition : a report on knowledge / Lyotard, Jean Francois, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BD162 .L968 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544