หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก 203 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองในสังคมสมัยใหม่

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.203
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ชวนัสถ์ เจนการ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2563 ยืมออก 03/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2563 ยืมออก 24/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2563 ยืมออก 14/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2563 ยืมออก 23/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2563 ยืมออก 24/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2563 ยืมออก 12/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2563 ยืมออก 31/08/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2563 ยืมออก 06/01/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2562 ยืมออก 22/01/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2562 ยืมออก 25/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2564 ยืมออก 21/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2564 ยืมออก 21/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2564 ยืมออก 25/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2564 ยืมออก 17/02/2022
ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย : ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / ฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก "A history of Thailand" / เบเกอร์, คริสโตเฟอร์ จอห์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .บ73 2564 ยืมออก 19/02/2022
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2070 .บ77 2559 พร้อมให้บริการ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2070 .บ77 2559 พร้อมให้บริการ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2070 .บ77 2559 พร้อมให้บริการ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT2070 .บ77 2559 พร้อมให้บริการ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K3165 .ช622 2560 พร้อมให้บริการ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : แนวคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศ / ชาญชัย แสวงศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K3165 .ช622 2559ก พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544