หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก. 224 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.224
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภราดร ปรีดาศักดิ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 ยืมออก 19/02/2022
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 ยืมออก 19/02/2022
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
General Books HB180 .ช443 2556 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 ยืมออก 03/02/2022
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 ยืมออก 24/02/2022 หนังสือมีรอยเปื้อนน้ำและปกหลังขาดอยู่แล้ว 18/11/2560 ปิยะธิดา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 ยืมออก 01/02/2022
เศรษฐศาสตร์จุลภาค : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ทฤษฎีและการประยุกต์ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB180 .ช443 2556 ยืมออก 08/02/2022
Microeconomics and behavior / Frank, Robert H. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB171.5 .F68 2010 พร้อมให้บริการ
Intermediate microeconomics and its application / Nicholson, Walter. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB171.5 .N482 2007 พร้อมให้บริการ EC311/ศ.311
Intermediate microeconomics : a modern approach / a modern approach / Varian, Hal R. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB172 .V36 2014 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB180 .น415 2554 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB180 .น415 2554 พร้อมให้บริการ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค / นราทิพย์ ชุติวงศ์. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB180 .น415 2554 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544