หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.331 เศรษฐมิติพนื้ฐาน

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.331
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Introduction to econometrics / Dougherty, Christopher. Book
HB139 .D69 2007 พร้อมให้บริการ ศ.325 / ปก.331
Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB139 .G8 2009 C. 2 ยืมออก 06/02/2022
Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB139 .G8 2009a ยืมออก 18/02/2022
Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB139 .G8 2009 พร้อมให้บริการ
Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB139 .G8 2009a พร้อมให้บริการ
Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. Reserve Book (1 Day) Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Circulation Counter
Reserve Books HB139 .G8 2009a พร้อมให้บริการ
Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB139 .G8 2009a ยืมออก 31/08/2022
Basic econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Stacks
General Books HB139 .G8 2009 พร้อมให้บริการ
Introductory econometrics : a modern approach / Wooldridge, Jeffrey M., Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB139 .W66 2006 C. 2 พร้อมให้บริการ
Introductory econometrics : a modern approach / Wooldridge, Jeffrey M., Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Stacks
General Books HB139 .W66 2006 C. 3 พร้อมให้บริการ
Introductory econometrics : a modern approach / Wooldridge, Jeffrey M., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB139 .W66 2006 พร้อมให้บริการ
Introduction to econometrics / Dougherty, Christopher. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB139 .D69 2007 C. 2 พร้อมให้บริการ ปก.331
Essentials of econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB139 .G83 2010 ยืมออก 31/08/2022
Essentials of econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB139 .G83 2010 พร้อมให้บริการ
Essentials of econometrics / Gujarati, Damodar N. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB139 .G83 2010 พร้อมให้บริการ ศ.325
Principles of econometrics / Hill, R. Carter. Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HB139 .H54 2008 ยืมออก 31/08/2022
Undergraduate econometrics / Hill, R. Carter. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB139 .H54 2001 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544