หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.397 อาเซียนศึกษา

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.397
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิทยา สุวคันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of regional order / ASEAN and the problem of regional order / Acharya, Amitav. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS526.7 .A24 2009 พร้อมให้บริการ
Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of regional order / ASEAN and the problem of regional order / Acharya, Amitav. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS526.7 .A24 2014 พร้อมให้บริการ ยืมให้น้องพลีส 2311
(Re)negotiating East and Southeast Asia : region, regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations / region, regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations / Ba, Alice D. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS525.8 .B33 พร้อมให้บริการ
The making of Southeast Asia : international relations of a region / Acharya, Amitav. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS525.8 .A237 2013 ยืมออก 31/01/2022
ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / [ASEAN community] / ประภัสสร์ เทพชาตรี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ป464 2554 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / [ASEAN community] / ประภัสสร์ เทพชาตรี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ป464 2554 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / [ASEAN community] / ประภัสสร์ เทพชาตรี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ป464 2554 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / [ASEAN community] / ประภัสสร์ เทพชาตรี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ป464 2554 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / [ASEAN community] / ประภัสสร์ เทพชาตรี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ป464 2554 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / [ASEAN community] / ประภัสสร์ เทพชาตรี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ป464 2554 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / [ASEAN community] / ประภัสสร์ เทพชาตรี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ป464 2554 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / [ASEAN community] / ประภัสสร์ เทพชาตรี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ป464 2554 พร้อมให้บริการ
ประชาคมอาเซียน = [ASEAN community] / [ASEAN community] / ประภัสสร์ เทพชาตรี. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .ป464 2554 พร้อมให้บริการ
Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem of regional order / ASEAN and the problem of regional order / Acharya, Amitav. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS526.7 .A24 C. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544