หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.103 เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.103
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ณัฐพล แสงอรุณ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Economics / Stiglitz, Joseph E. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB171.5 .S68 2002 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น. ประเจิด สินทรัพย์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ป384 ฉ. 16 ยืมออก 01/02/2022
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ก43 ฉ. 10 ยืมออก 04/02/2022
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ก43 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ก43 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / กฤตยา ตติรังสรรค์สุข. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ก43 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB180 .ห464 2553 ยืมออก 20/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (ฉบับปรับปรุง) / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2543 พร้อมให้บริการ มีรอยเปียกน้ำ 9 มิย.64
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (ฉบับปรับปรุง) / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2543 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials ECON HB 2012 592518 Missing
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books ECON HB 2012 592518 ยืมออก 08/02/2021
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2547 ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2559 ยืมออก 25/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Accompanying Material (General) Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
Accompanying Materials HB172.5 .ว63 2559 ยืมออก 24/02/2022
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค (ฉบับปรับปรุง) / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ว63 2541 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
เครื่องชี้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค / รัตนา สายคณิต. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB172.5 .ร6294 2548 พร้อมให้บริการ
Economics / Parkin, Michael, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB171.5 .P32 2012 พร้อมให้บริการ
Economics / Samuelson, Paul Anthony, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB171.5 .S2 1973 พร้อมให้บริการ
Economics / Begg, David K. H. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB171 .B39 1994 C. 2 พร้อมให้บริการ
Economics, Samuelson, Paul Anthony, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB171.5 .S2 1985 C. 5 พร้อมให้บริการ
Economics / Colander, David C. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HB171.5 .C598 2004 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544