หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.202 การเมืองการปกครองไทยสมัยใหม่

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.202
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Bangkok : place, practice and representation / place, practice and representation / Askew, Marc. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS589.B2 A85 C. 2 พร้อมให้บริการ
Bangkok : place, practice and representation / place, practice and representation / Askew, Marc. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS589.B2 A85 ยืมออก 31/08/2022
The rise and decline of Thai absolutism / Kullada Mead, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS578 .K85 ยืมออก 31/08/2022
การครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย / เทอร์ทั่น, แอนดรูว์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD8039.ช62ท9 ท75 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
การครอบงำและความหวาดกลัวในสังคมไทย / เทอร์ทั่น, แอนดรูว์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HD8039.ช62ท9 ท75 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
A plastic nation : the curse of Thainess in Thai-Burmese relations / Pavin Chachavalpongpun, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS575.5.B9 P38 2010 พร้อมให้บริการ
A plastic nation : the curse of Thainess in Thai-Burmese relations / Pavin Chachavalpongpun, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS575.5.B9 P38 พร้อมให้บริการ
โฉมหน้าศักดินาไทย. จิตร ภูมิศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JL111 .จ63 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
โฉมหน้าศักดินาไทย. จิตร ภูมิศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JL111 .จ63 ฉ. 15 ยืมออก 05/02/2022
โฉมหน้าศักดินาไทย. จิตร ภูมิศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JL111 .จ63 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
โฉมหน้าศักดินาไทย. จิตร ภูมิศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JL111 .จ63 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
โฉมหน้าศักดินาไทย. จิตร ภูมิศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JL111 .จ63 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
โฉมหน้าศักดินาไทย. จิตร ภูมิศักดิ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JL111 .จ63 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
โฉมหน้าศักดินาไทย / จิตร ภูมิศักดิ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JL111 .จ63 2561 ยืมออก 27/01/2022
โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / จิตร ภูมิศักดิ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JL111 .จ63 2548 พร้อมให้บริการ
โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / จิตร ภูมิศักดิ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JL111 .จ63 2563 ยืมออก 02/02/2022
โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / จิตร ภูมิศักดิ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JL111 .จ63 2563 พร้อมให้บริการ
โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / จิตร ภูมิศักดิ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JL111 .จ63 2563 ยืมออก 03/02/2022
โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / จิตร ภูมิศักดิ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JL111 .จ63 2563 ยืมออก 23/02/2022
โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / จิตร ภูมิศักดิ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JL111 .จ63 2563 พร้อมให้บริการ
โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / จิตร ภูมิศักดิ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JL111 .จ63 2563 ยืมออก 14/02/2022
โฉมหน้าศักดินาไทย : บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / บทวิเคราะห์สังคมไทยอันท้าท้ายยุคสมัย / จิตร ภูมิศักดิ์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JL111 .จ63 2550 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 ฉ. 8 ยืมออก 16/02/2022
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 ฉ. 10 ยืมออก 07/02/2022
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 ฉ. 12 ยืมออก 20/02/2022
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 2556 พร้อมให้บริการ
และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ : การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปัญญาชนก่อน 14 ตุลาฯ / ประจักษ์ ก้องกีรติ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books LB3610 .ป4414 2556 ยืมออก 22/02/2022
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
การเมืองบนท้องถนน : 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / 99 วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตร์การเดินขบวน ชุมนุมประท้วงในสังคมไทย / ประภาส ปิ่นตบแต่ง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ข3 ป46 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
จักรวาลวิทยา : บทความเพื่อเป็นเกียรติแก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ / บทความเพื่อเป็นเกียรติแก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books AC158 .จ58 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
พูดไปสองไพเบี้ย : ทำความเข้าใจกับสิ่งที่นักการเมืองไทย(ไม่)พูด = [When silence is golden : why Thai politicians are (not) talking] / สมบัติ จันทรวงศ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1745 .ส378 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
พูดไปสองไพเบี้ย : ทำความเข้าใจกับสิ่งที่นักการเมืองไทย(ไม่)พูด = [When silence is golden : why Thai politicians are (not) talking] / สมบัติ จันทรวงศ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1745 .ส378 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
The rise and decline of Thai absolutism / Kullada Mead, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS578 .K85 C. 2 ยืมออก 25/02/2022
The rise and decline of Thai absolutism / Kullada Mead, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS578 .K85 C. 4 ยืมออก 31/01/2022
The rise and decline of Thai absolutism / Kullada Mead, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS578 .K85 C. 3 ยืมออก 16/02/2022
The rise and decline of Thai absolutism / Kullada Mead, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS578 .K85 C. 5 พร้อมให้บริการ
The rise and decline of Thai absolutism / Kullada Mead, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS578 .K85 C. 6 พร้อมให้บริการ
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1745 .ณ627 2556 ยืมออก 19/02/2022
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745 .ณ627 2564 ยืมออก 19/02/2022
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745 .ณ627 2564 ยืมออก 25/02/2022
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1745 .ณ627 2564 ยืมออก 19/02/2022
ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ : ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ความเคลื่อนไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม (พ.ศ. 2475-2500) / ณัฐพล ใจจริง. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1745 .ณ627 2564 ยืมออก 03/02/2022
สหรัฐอเมริกากับการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในประเทศไทย / มัสแคต, โรเบิร์ต เจ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ม65 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
บ้านเมืองของเราลงแดง : แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม / แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม / แอนเดอร์สัน, เบเนดิกต์ อาร์. โอ'จี Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1745 .อ84 2559 พร้อมให้บริการ
Bangkok : place, practice and representation / place, practice and representation / Askew, Marc. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS589.B2 A85 ยืมออก 19/02/2022
Bangkok : place, practice and representation / place, practice and representation / Askew, Marc. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS589.B2 A85 C. 3 ยืมออก 24/12/2018
Bangkok : place, practice and representation / place, practice and representation / Askew, Marc. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS589.B2 A85 C. 4 พร้อมให้บริการ
สองนคราประชาธิปไตย = Two democracies in Thailand / Two democracies in Thailand / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1745.ก1 อ75 2556 ยืมออก 23/02/2022
สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1745.ก1 อ75 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1745.ก1 อ75 2546 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สองนคราประชาธิปไตย : แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / แนวทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจเพื่อประชาธิปไตย / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1745.ก1 อ75 2546 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
The Thaksinization of Thailand / McCargo, Duncan. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1745 .M33 พร้อมให้บริการ
Conversations with Thaksin : from exile to deliverance : Thailand's populist tycoon tells his story / Plate, Tom. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS578.32.T43 P53 2011 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544