หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก 230 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.230
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ถิรวัฒน์ ตันทนิส
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers / Murphy, Raymond. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1128 .M868 2004 ยืมออก 31/08/2022
English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers / a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers / Murphy, Raymond. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1128 .M868 2005 ยืมออก 30/01/2022
Reading skill development / Thirawat Tanthanis. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1122 .T482 2013 พร้อมให้บริการ
Reading skill development / Thirawat Tanthanis. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1122 .T482 2013 พร้อมให้บริการ
College reading : purposes and strategies / purposes and strategies / Wood, Nancy V. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1417 .W643 ยืมออก 17/02/2022
College writing : from paragraph to essay. Zemach, Dorothy E. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PE1404 .Z461 2003 พร้อมให้บริการ
College writing : from paragraph to essay / from paragraph to essay / Zemach, Dorothy E. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books PE1404 .Z46 2003 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544