หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก.320 ประวัติปรัชญาตะวันตก

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.320
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
The complete works of Aristotle : the revised Oxford translation / Aristotle. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B407 .B37 V. 1 พร้อมให้บริการ
The complete works of Aristotle : the revised Oxford translation / Aristotle. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B407 .B37 V. 2 พร้อมให้บริการ
Complete works / Spinoza, Benedictus de, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books B3958 .S55 พร้อมให้บริการ
The fragments of Parmenides : a critical text with introduction and translation, the ancient Testimonia and a commentary / Parmenides. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B235.P23 F73 พร้อมให้บริการ
The enneads / Plotinus. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B693.E52E5 1991 พร้อมให้บริการ
An essay concerning human understanding. Looke, John, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B1290.A3C7 1965 พร้อมให้บริการ
Critique of pure reason / Kant, Immanuel, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B2778.E5 W45 พร้อมให้บริการ
Hegel's Phenomenology of spirit / Heidegger, Martin, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B2929 .H3513 ยืมออก 31/08/2022
Ideas ; general introduction to pure phenomenology. Husserl, Edmund, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B3279.H9 I3 พร้อมให้บริการ
Major works / Clare, John, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PR4453.C6A6 2008 พร้อมให้บริการ
The major works / Hopkins, Gerard Manley, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books PR4803.H44A6 2009 พร้อมให้บริการ
Margins of philosophy / Derrida, Jacques. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BD22 .D43 ยืมออก 31/08/2022
A new history of Western philosophy / Kenny, Anthony John Patrick, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B72 .K463 V. 1 พร้อมให้บริการ
A new history of Western philosophy / Kenny, Anthony John Patrick, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B72 .K463 V. 2 พร้อมให้บริการ
A new history of Western philosophy / Kenny, Anthony John Patrick, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B72 .K463 V. 3 พร้อมให้บริการ
A new history of Western philosophy / Kenny, Anthony John Patrick, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B72 .K463 V. 4 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544