หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก. 346 ปรัชญากฎหมาย

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.346
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2546 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
General Books B105 .ป4 2546 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2546 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
General Books B105 .ป4 2546 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
General Books B105 .ป4 2546 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2546 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
General Books B105 .ป4 2546 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
General Books B105 .ป4 2546 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Circulation Counter
General Books B105 .ป4 2546 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2551 ยืมออก 29/01/2022 เลขหมู่เดิม B105 .ป4 2546 ฉ. 46
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2548 พร้อมให้บริการ เลขหมู่เดิม B105 .ป4 2546 ฉ. 43
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2548 พร้อมให้บริการ เลขหมู่เดิม B105 .ป4 2546 ฉ. 41
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2548 พร้อมให้บริการ เลขหมู่เดิม B105 .ป4 2546 ฉ. 39
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2548 พร้อมให้บริการ เลขหมู่เดิม B105 .ป4 2546 ฉ. 42
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2548 พร้อมให้บริการ เลขหมู่เดิม B105 .ป4 2546 ฉ. 40
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 ยืมออก 05/02/2022
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 ยืมออก 01/02/2022
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 ยืมออก 23/01/2022
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 ยืมออก 23/02/2022
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 ยืมออก 03/02/2022
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 ยืมออก 20/02/2022
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 ยืมออก 11/02/2022
นิติปรัชญา = [Philosophy of law] / [Philosophy of law] / ปรีดี เกษมทรัพย์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B105 .ป4 2553 ยืมออก 18/02/2022
นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ส44 น66 2555 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ส44 น66 2555 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy of law / Introduction to philosophy of law / สมยศ เชื้อไทย. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ส44 น66 2555 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = Legal philosophy / Legal philosophy / จรัญ โฆษณานันท์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K215 .จ46 2563 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = Legal philosophy / Legal philosophy / จรัญ โฆษณานันท์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K215 .จ46 2563 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = Legal philosophy / Legal philosophy / จรัญ โฆษณานันท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books K215 .จ46 2563 ยืมออก 16/02/2022
นิติปรัชญา = Legal philosophy / Legal philosophy / จรัญ โฆษณานันท์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books K215 .จ46 2563 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา = Legal philosophy / Legal philosophy / จรัญ โฆษณานันท์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K215 .จ46 2563 ยืมออก 22/02/2022
นิติปรัชญา = Legal philosophy / Legal philosophy / จรัญ โฆษณานันท์. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K215 .จ46 2563 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา / ดิเรก ควรสมาคม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ด64 น63 2557 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา / ดิเรก ควรสมาคม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ด64 น63 2557 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา / ดิเรก ควรสมาคม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ด64 น63 2557 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย. จำนงค์ ทองประเสริฐ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B131 .จ6 ล.1 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย. จำนงค์ ทองประเสริฐ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B131 .จ6 ล.1 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย. จำนงค์ ทองประเสริฐ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B131 .จ6 ล.1 ฉ.7 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา / ดิเรก ควรสมาคม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K230.ด64 น63 2557 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาประยุกต์ ชุดตะวันตก. จำนงค์ ทองประเสริฐ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B115 .จ63 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาประยุกต์ ชุดตะวันตก. จำนงค์ ทองประเสริฐ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B115 .จ63 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT120 .ส85 2563 ยืมออก 03/02/2022
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT120 .ส85 2563 ยืมออก 20/02/2022
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KPT120 .ส85 2563 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา : ภาษาอังกฤษกฎหมาย = Legal philosophy, philosophy of law : legal English, English for lawyers / ภาษาอังกฤษกฎหมาย = Legal philosophy, philosophy of law : legal English, English for lawyers / คมกริช วัฒนเสถียร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K215 .ค42 2558 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย = The Thai legal history / The Thai legal history / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KPT120 .ส85 2563 พร้อมให้บริการ
นิติปรัชญา : ภาษาอังกฤษกฎหมาย = Legal philosophy, philosophy of law : legal English, English for lawyers / ภาษาอังกฤษกฎหมาย = Legal philosophy, philosophy of law : legal English, English for lawyers / คมกริช วัฒนเสถียร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K215 .ค42 2558 พร้อมให้บริการ
The concept of law / Hart, Herbert Lionel Adolphus, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KD640.Z9 H3 C. 6 พร้อมให้บริการ
The concept of law / Hart, Herbert Lionel Adolphus, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books KD640.Z9 H3 1994 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544