หนังสือสำรองของทก. 406

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 406
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • วรภัทร ลัคนทินวงศ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับระเบียบการค้าระหว่างประเทศ / นิรมล สุธรรมกิจ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC79.ส6 น64 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ CD/DVD (General) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Audio-Visual Materials CDG .ม644ม63 พร้อมให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร = Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD1415 .ค56 ล. 1 Withdraw Processing

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455