หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก 368 เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.368
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • พิทยา สุวคันธ์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Global future : the next challenge for Asian business / Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Stacks
General Books HD2891.85 .G56 พร้อมให้บริการ โอนจากห้องสมุดสังเวียนฯ-เก็บชั้นรางเลื่อน-12มีค2564
International political economy : state-market relations in the changing global order / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HG3881 .I5835 2003 พร้อมให้บริการ
International political economy : state-market relations in the changing global order / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HG3881 .I5835 2003 พร้อมให้บริการ
Globalization in the Asian region : impacts and consequences / impacts and consequences / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC412 .G556 C. 3 พร้อมให้บริการ
A critical rewriting of global political economy : integrating reproductive, productive and virtual economies / Peterson, V. Spike. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HF1359 .P48 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544