หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก 387 จีนร่วมสมัย

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.387
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ศิวริน เลิศภูษิต
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
พลิกม่านไม้ไผ่ / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS721 .พ46 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
จีนสามยุค แปลจาก China : an introduction พาย, ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS706 .พ6 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
จีนสามยุค / พาย, ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS706 .พ6 2547 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
จีนสามยุค / พาย, ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS706 .พ6 2547 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
จีนสามยุค / พาย, ลูเชี่ยน ดับเบิ้ลยู. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS706 .พ6 2547 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์จีน = [Zhongguo lishi]. [Zhongguo lishi]. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ / สายฝน วรรณสินธพ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS741.5 ส643 2553 พร้อมให้บริการ
จีนสมัยใหม่ ความรู้ฉบับพกพา / มิตเตอร์, รานา, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS779.23 .ม63 2554 ยืมออก 22/02/2022
จีนสมัยใหม่ ความรู้ฉบับพกพา / มิตเตอร์, รานา, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books DS779.23 .ม63 2554 พร้อมให้บริการ
จีนสมัยใหม่ ความรู้ฉบับพกพา / มิตเตอร์, รานา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS779.23 .ม63 2554 พร้อมให้บริการ
จีนสมัยใหม่ ความรู้ฉบับพกพา / มิตเตอร์, รานา, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS779.23 .ม63 2554 พร้อมให้บริการ
ศตวรรษจีน / วรศักดิ์ มหัทธโนบล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS779.2 .ว456 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
สงครามฝิ่น = [Yapian zhanzheng] : ความอัปยศของมนุษยชาติ / สุขสันต์ วิเวกเมธากร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS757.5 .ส722 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สงครามฝิ่น = [Yapian zhanzheng] : ความอัปยศของมนุษยชาติ / สุขสันต์ วิเวกเมธากร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS757.5 .ส722 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สงครามฝิ่น = [Yapian zhanzheng] : ความอัปยศของมนุษยชาติ / สุขสันต์ วิเวกเมธากร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS757.5 .ส722 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
สงครามฝิ่น = [Yapian zhanzheng] : ความอัปยศของมนุษยชาติ / สุขสันต์ วิเวกเมธากร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS757.5 .ส722 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
สิบคำ นิยามจีน = China in ten words / หยู, หัว, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS721 .ห432 2554 พร้อมให้บริการ
สิบคำ นิยามจีน = China in ten words / หยู, หัว, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS721 .ห432 2554 พร้อมให้บริการ
สิบคำ นิยามจีน = China in ten words / หยู, หัว, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS721 .ห432 2554 ยืมออก 31/01/2022
ทุนจีนรุกอาเซียน / อักษรศรี พานิชสาส์น, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC427.95 .อ62455 2554 พร้อมให้บริการ
ทุนจีนรุกอาเซียน / อักษรศรี พานิชสาส์น, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HC427.95 .อ62455 2554 พร้อมให้บริการ
ทุนจีนรุกอาเซียน / อักษรศรี พานิชสาส์น, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HC427.95 .อ62455 2554 พร้อมให้บริการ
Understanding China : a guide to China's economy, history, and political structure / Starr, John Bryan. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS779.26 .S737 2001 พร้อมให้บริการ
Understanding China : a guide to China's economy, history, and political structure / Starr, John Bryan. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS779.26 .S737 1997 พร้อมให้บริการ
Contemporary China : society and social change / Jacka, Tamara, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN733.5 .J33 2013 ยืมออก 31/08/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544