หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของปก. 439 กฎหมายกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: IP.439
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • ปทิตตา ไชยปาน
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ37 2563 ยืมออก 24/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ37 2563 ยืมออก 19/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ37 2563 ยืมออก 25/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
General Books KZ3410 .จ37 2563 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ37 2563 ยืมออก 18/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ / จตุรนต์ ถิระวัฒน์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ37 2563 ยืมออก 20/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ. International law. International law. เล่ม 2 = [vol. 2] / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2561 ล. 2 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ. International law. International law. เล่ม 2 = [vol. 2] / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2561 ล. 2 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ. International law. International law. เล่ม 2 = [vol. 2] / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2561 ล. 2 ยืมออก 19/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ. International law. International law. เล่ม 2 = [vol. 2] / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2561 ล. 2 ยืมออก 19/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ. International law. International law. เล่ม 2 = [Vol. 2] / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2564 ล. 2 ยืมออก 25/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ. International law. International law. เล่ม 2 = [Vol. 2] / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2564 ล. 2 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ. International law. International law. เล่ม 2 = [Vol. 2] / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2564 ล. 2 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2562 ล. 1 ยืมออก 25/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2562 ล. 1 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2562 ล. 1 ยืมออก 19/02/2022
กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2562 ล. 1 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ. International law. International law. เล่ม 2 = [vol. 2] / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2563 ล. 2 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ. International law. International law. เล่ม 2 = [vol. 2] / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2563 ล. 2 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2561 ล. 1 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2561 ล. 1 พร้อมให้บริการ
กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books KZ3410 .จ74 2561 ล. 1 ยืมออก 05/10/2021
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ = Introduction to international economc law / Introduction to international economc law / นาถนิรันดร์ จันทร์งาม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K3943 .น63 2559 ยืมออก 09/02/2022
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ = Introduction to international economc law / Introduction to international economc law / นาถนิรันดร์ จันทร์งาม. Book Sanya Dharmasakti Library
General Stacks
General Books K3943 .น63 2559 ยืมออก 23/02/2022
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ = Introduction to international economc law / Introduction to international economc law / นาถนิรันดร์ จันทร์งาม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K3943 .น63 2559 ยืมออก 17/01/2022
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ = Introduction to international economc law / Introduction to international economc law / นาถนิรันดร์ จันทร์งาม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books K3943 .น63 2559 พร้อมให้บริการ
A modern introduction to international law. Akehurst, Michael Barton. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JX1308 .A43 1987 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544