หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมธ.111 ประเทศไทยในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: TU.111
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • สายฝน สุเอียนทรเมธี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
สยามดึกดำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ไฮแอม, ชาร์ลส. Book
DS568 .ฮ985 ฉ. 3 ยืมออก 31/01/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ยืมออก 25/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ยืมออก 12/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ยืมออก 08/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 9 ยืมออก 16/02/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 17 ยืมออก 05/06/2022
เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ / ผาสุก พงษ์ไพจิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HC445 .ผ65 2546 ฉ. 18 ยืมออก 19/02/2022
ภารตวิทยา : ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม / ความรู้เรื่องอินเดียทางวัฒนธรรม / Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS423 .ร8 2543 พร้อมให้บริการ
จินตนาการสู่ปี 2000 : นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา? / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS562.3 .จ66 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
จินตนาการสู่ปี 2000 : นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา? / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS562.3 .จ66 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
แลลอดลายมังกร : รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม = Looking through the dragon design : selected writings on Chineseness in Siam. รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม = Looking through the dragon design : selected writings on Chineseness in Siam. เกษียร เตชะพีระ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ก75 ฉ.2 ยืมออก 01/02/2022
แลลอดลายมังกร : รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม = Looking through the dragon design : selected writings on Chineseness in Siam. รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม = Looking through the dragon design : selected writings on Chineseness in Siam. เกษียร เตชะพีระ. Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books DS568 .ก75 ฉ.4 ยืมออก 06/02/2022
แลลอดลายมังกร : รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม = Looking through the dragon design : selected writings on Chineseness in Siam. รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม = Looking through the dragon design : selected writings on Chineseness in Siam. เกษียร เตชะพีระ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ก75 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
แลลอดลายมังกร : รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม = Looking through the dragon design : selected writings on Chineseness in Siam. รวมข้อเขียนว่าด้วยความเป็นจีนในสยาม = Looking through the dragon design : selected writings on Chineseness in Siam. เกษียร เตชะพีระ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ก75 ฉ.7 ยืมออก 18/02/2022
พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง = The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS570.3.จ5 ส564 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง = The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS570.3.จ5 ส564 พร้อมให้บริการ
พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง = The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection DS570.3.จ5 ส564 พร้อมให้บริการ
พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง = The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS570.3.จ5 ส564 พร้อมให้บริการ
พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง = The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS570.3.จ5 ส564 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
พระเจ้ากรุงสยาม กับ เซอร์จอห์น เบาว์ริง = The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / The King of Siam : Sir John Bowring : เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบรอบ 200 ปี (พ.ศ. 2347-2547) / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS570.3.จ5 ส564 ฉ. 4 ยืมออก 16/02/2022
บันทึกการสัมมนาจอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่ = Field Marshal Phibunsongkhram and modern Thai politics / Field Marshal Phibunsongkhram and modern Thai politics / Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS570.6.ป8 ก64 2544 ยืมออก 22/01/2022
บันทึกการสัมมนาจอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่ = Field Marshal Phibunsongkhram and modern Thai politics / Field Marshal Phibunsongkhram and modern Thai politics / Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection DS570.6.ป8 ก64 2544 ยืมออก 20/02/2022 รับคืนส่งแก้ call no /จุฑาทิพย์
บันทึกการสัมมนาจอมพล ป. พิบูลสงครามกับการเมืองไทยสมัยใหม่ = Field Marshal Phibunsongkhram and modern Thai politics / Field Marshal Phibunsongkhram and modern Thai politics / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS570.6.ป8 ก64 2544 พร้อมให้บริการ
สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย / คนึงนิตย์ จันทบุตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BQ552 .ค3 ฉ.1 ยืมออก 08/09/2021
สถานะและบทบาทของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย / คนึงนิตย์ จันทบุตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BQ552 .ค3 ฉ.2 ยืมออก 31/01/2022
พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย / คูณ โทขันธ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BQ4570.ส6 ค73 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย / คูณ โทขันธ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BQ4570.ส6 ค73 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย / คูณ โทขันธ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BQ4570.ส6 ค73 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
สยามดึกดำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ไฮแอม, ชาร์ลส. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS568 .ฮ985 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
สยามดึกดำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ไฮแอม, ชาร์ลส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ฮ985 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
สยามดึกดำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ไฮแอม, ชาร์ลส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ฮ985 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
สยามดึกดำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ไฮแอม, ชาร์ลส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ฮ985 ฉ. 9 ยืมออก 04/02/2022
สยามดึกดำบรรพ์ : ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย / ไฮแอม, ชาร์ลส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ฮ985 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM621 .ห746 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป / Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Stacks
General Books HM621 .ห746 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM621 .ห746 พร้อมให้บริการ
เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HM621 .ห746 ฉ. 1 ยืมออก 06/02/2022
เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM621 .ห746 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM621 .ห746 ฉ. 4 ยืมออก 09/02/2022
เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM621 .ห746 ฉ. 5 ยืมออก 31/01/2022
เหลียวหน้าแลหลังวัฒนธรรมป๊อป / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HM621 .ห746 ฉ. 7 ยืมออก 17/02/2022
ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS735 .ท56 ฉ. 2 ยืมออก 02/02/2022
ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS735 .ท56 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS735 .ท56 ฉ. 3 ยืมออก 22/02/2022
ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS735 .ท56 ฉ. 4 ยืมออก 08/02/2022
ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS735 .ท56 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS735 .ท56 2549 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์จีน / ทวีป วรดิลก, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS735 .ท56 2538 พร้อมให้บริการ
ศิลปะจีนและคนจีนในไทย ประยูร อุลุชาฎะ, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N7340 .ป46 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
ศิลปะจีนและคนจีนในไทย ประยูร อุลุชาฎะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7340 .ป46 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
ศิลปะจีนและคนจีนในไทย ประยูร อุลุชาฎะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7340 .ป46 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ศิลปะจีนและคนจีนในไทย ประยูร อุลุชาฎะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7340 .ป46 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
ศิลปะจีนและคนจีนในไทย ประยูร อุลุชาฎะ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N7340 .ป46 ฉ.5 พร้อมให้บริการ
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1745 .น34 2560 ยืมออก 03/02/2022
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .น34 2560 ยืมออก 17/02/2022
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .น34 2560 พร้อมให้บริการ
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .น34 2560 พร้อมให้บริการ
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .น34 2560 พร้อมให้บริการ
ความคิด ความรู้และอำนาจการเมืองในการปฏิวัติสยาม 2475 / นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1745 .น34 2560 ยืมออก 23/02/2022
สายธารแห่งความคิด. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS572 .ส65 ล. 3 พร้อมให้บริการ
สายธารแห่งความคิด. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS572 .ส65 ล. 1 พร้อมให้บริการ
สายธารแห่งความคิด. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS572 .ส65 ล. 1 ฉ. 1 ยืมออก 23/02/2022
สายธารแห่งความคิด. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS572 .ส65 ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
สายธารแห่งความคิด. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS572 .ส65 ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สายธารแห่งความคิด. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS572 .ส65 ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
สายธารแห่งความคิด. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS572 .ส65 ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ : "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS571 .น637 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ : "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS571 .น637 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ : "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS571 .น637 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ : "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .น637 ฉ. 1 ยืมออก 31/01/2022
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ : "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .น637 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ : "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS571 .น637 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ หนังสือมีรอยเปียกน้ำ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ : "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่ / นิธิ เอียวศรีวงศ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS571 .น637 2551 พร้อมให้บริการ
คนพันธุ์ป๊อป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / พัฒนา กิติอาษา. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.565 .พ634 ฉ. 7 ยืมออก 25/02/2022
คนพันธุ์ป๊อป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / พัฒนา กิติอาษา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.565 .พ634 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
คนพันธุ์ป๊อป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / พัฒนา กิติอาษา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.565 .พ634 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
คนพันธุ์ป๊อป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / พัฒนา กิติอาษา. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.565 .พ634 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
คนพันธุ์ป๊อป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / พัฒนา กิติอาษา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.565 .พ634 ฉ. 2 ยืมออก 31/08/2022
คนพันธุ์ป๊อป : ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / ตัวตนคนไทยในวัฒนธรรมสมัยนิยม / พัฒนา กิติอาษา. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.565 .พ634 ฉ. 3 ยืมออก 31/01/2022
จุดจบรัฐชาติสู่-- ชุมชนาธิปไตย / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JQ1741.ก2 จ73 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
จุดจบรัฐชาติสู่-- ชุมชนาธิปไตย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1741.ก2 จ73 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
จุดจบรัฐชาติสู่-- ชุมชนาธิปไตย / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books JQ1741.ก2 จ73 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
จุดจบรัฐชาติสู่-- ชุมชนาธิปไตย / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1741.ก2 จ73 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
จุดจบรัฐชาติสู่-- ชุมชนาธิปไตย / Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JQ1741.ก2 จ73 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
จุดจบรัฐชาติสู่-- ชุมชนาธิปไตย / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books JQ1741.ก2 จ73 ฉ. 7 ยืมออก 31/08/2022
ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก / วิไลเลขา ถาวรธนสาร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS568 .ว65 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก / วิไลเลขา ถาวรธนสาร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS568 .ว65 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ชนชั้นนำไทยกับการรับวัฒนธรรมตะวันตก / วิไลเลขา ถาวรธนสาร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS568 .ว65 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / สุลักษณ์ ศิวรักษ์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books B175 .ส74 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / สุลักษณ์ ศิวรักษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B175 .ส74 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / สุลักษณ์ ศิวรักษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B175 .ส74 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / สุลักษณ์ ศิวรักษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B175 .ส74 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / สุลักษณ์ ศิวรักษ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B175 .ส74 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
วัฒนธรรมและอิทธิพลความคิดแบบฝรั่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / สุลักษณ์ ศิวรักษ์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books B175 .ส74 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .ส427 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .ส427 ฉ. 10 ยืมออก 03/02/2022
ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง : รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / รวมบทความเกี่ยวกับกรณี 14 ตุลา และ 6 ตุลา / สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS586 .ส427 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ความเปลี่ยนแปลงในการสร้าง "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย" โดย หลวงวิจิตรวาทการ / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS568 .ส636 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ความเปลี่ยนแปลงในการสร้าง "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย" โดย หลวงวิจิตรวาทการ / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS568 .ส636 ฉ. 8 ยืมออก 24/02/2022
ความเปลี่ยนแปลงในการสร้าง "ชาติไทย" และ "ความเป็นไทย" โดย หลวงวิจิตรวาทการ / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS568 .ส636 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ช3 ส64 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.ช3 ส64 พร้อมให้บริการ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.ช3 ส64 ฉ. 2 ยืมออก 31/08/2022
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.ช3 ส64 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN700.592.ช3 ส64 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ช3 ส64 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ การสร้างอัตลักษณ์ "เมืองไทย" และ "ชั้น" ของชาวสยาม / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HN700.592.ช3 ส64 ฉ. 6 ยืมออก 31/08/2022
คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม "ความเป็นไทย" / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS568 .ส634 2550 ล. 1 พร้อมให้บริการ
คึกฤทธิ์กับประดิษฐกรรม "ความเป็นไทย" / สายชล สัตยานุรักษ์. Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS568 .ส634 2550 ล. 2 ยืมออก 24/02/2022
วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. Book Pridi Banomyong Library
Shelving Cart
General Books DS570.จ6 ส82 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS570.จ6 ส82 ฉ. 5 ยืมออก 31/01/2022
วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS570.จ6 ส82 ฉ. 2 ยืมออก 25/02/2022
วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS570.จ6 ส82 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
วิถีจีน-ไทยในสังคมสยาม / แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS570.จ6 ส82 ฉ. 6 ยืมออก 31/08/2022
สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2416) อคิน รพีพัฒน์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN750.6 .อ2 ฉ.12 พร้อมให้บริการ เก็บคำบรรยาย
สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2416) อคิน รพีพัฒน์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HN750.6 .อ2 ฉ.13 พร้อมให้บริการ
สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2416) อคิน รพีพัฒน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HN750.6 .อ2 ฉ.28 พร้อมให้บริการ
สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2416 / อคิน รพีพัฒน์, Book Pridi Banomyong Library
Puey Ungphakorn Corner
Puey Ungphakorn Collection HN750.6 .อ2 2527 พร้อมให้บริการ
ฝรั่งในเมืองสยาม = Westerners in Siam / เอนก นาวิกมูล, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CT203 .อ73 2549 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ฝรั่งในเมืองสยาม = Westerners in Siam / เอนก นาวิกมูล, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CT203 .อ73 2549 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ฝรั่งในเมืองสยาม = Westerners in Siam / เอนก นาวิกมูล, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CT203 .อ73 2549 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
Through travellers' eyes : an approach to early nineteenth-century Thai history / an approach to early nineteenth-century Thai history / Terwiel, Barend Jan, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS566.2 .T44 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544