หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของมธ.112 มรดกโลกก่อนสมัยใหม่

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 1
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: วิทยาลัยสหวิทยาการและสถาบันอาณาบริเวณศึกษา. สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  3. รหัสรายวิชา: TU.112
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • โขมสี มีภักดี
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Q175 .ค75 ฉ. 2 ยืมออก 05/10/2021
โครงสร้างของการปฏิวัติในวิทยาศาสตร์ / คูห์น, ทอมัส เอส. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .ค75 พร้อมให้บริการ
มรดกอารยธรรมโลก / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB113 .ม432 2545 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
มรดกอารยธรรมโลก / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB113 .ม432 2545 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
มรดกอารยธรรมโลก / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB113 .ม432 2545 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก : ฉบับปรับปรุง. ฉบับปรับปรุง. กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB245 .ก5 2522 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ 2528
อารยธรรมตะวันตก : ฉบับปรับปรุง. ฉบับปรับปรุง. กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB245 .ก5 2522 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ 2528
ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB253 .อ73 2554 พร้อมให้บริการ
ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB253 .อ73 พร้อมให้บริการ
ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB253 .อ73 พร้อมให้บริการ
ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB253 .อ73 พร้อมให้บริการ
ตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB253 .อ73 2561 พร้อมให้บริการ
ตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB253 .อ73 2561 พร้อมให้บริการ
ตะวันออก-ตะวันตก-- ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books CB253 .อ73 2552 พร้อมให้บริการ
ตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB253 .อ73 2558 พร้อมให้บริการ
ตะวันออก-ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่ / เอนก เหล่าธรรมทัศน์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB253 .อ73 2558 พร้อมให้บริการ
Pre modern / ไชยันต์ ไชยพร, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DF78 .ช94 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
Pre modern / ไชยันต์ ไชยพร, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DF78 .ช94 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
Pre modern / ไชยันต์ ไชยพร, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DF78 .ช94 ฉ. 3 ยืมออก 05/02/2022
ฝรั่งศักดินา / คึกฤทธิ์ ปราโมช, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books JC111 .ค6 2544 พร้อมให้บริการ
ฝรั่งศักดินา. คึกฤทธิ์ ปราโมช, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JC111 .ค6 ฉ. 69 พร้อมให้บริการ
ฝรั่งศักดินา. คึกฤทธิ์ ปราโมช, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JC111 .ค6 ฉ. 70 พร้อมให้บริการ
ฝรั่งศักดินา. คึกฤทธิ์ ปราโมช, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books JC111 .ค6 ฉ. 71 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ / เคอร์ลันสกี, มาร์ก. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TN900 .ค754 2556 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ / เคอร์ลันสกี, มาร์ก. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books TN900 .ค754 2553 ยืมออก 23/02/2022
ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ / เคอร์ลันสกี, มาร์ก. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TN900 .ค754 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ / เคอร์ลันสกี, มาร์ก. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TN900 .ค754 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ / เคอร์ลันสกี, มาร์ก. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books TN900 .ค754 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2538 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2533 ฉ.1 ยืมออก 23/02/2022
อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB311 .อ64 2533 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมยุโรปสมัยกลาง / ปีแรน, อังรี, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books HC240 .ป6 2535 พร้อมให้บริการ
เดอะ แพลเนต : ประวัติย่อของดวงดาว / ประวัติย่อของดวงดาว / โซเบล, ดาวา. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QB601 .ซ937 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
เดอะ แพลเนต : ประวัติย่อของดวงดาว / ประวัติย่อของดวงดาว / โซเบล, ดาวา. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books QB601 .ซ937 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน แปลจาก Sources of Chinese Tradition เดอ แบรี, วิลเลียม ธีโอดอร์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS703 .ด7 ล. 1 พร้อมให้บริการ
บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน แปลจาก Sources of Chinese Tradition เดอ แบรี, วิลเลียม ธีโอดอร์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS703 .ด7 ล. 2 พร้อมให้บริการ
บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน แปลจาก Sources of Chinese Tradition เดอ แบรี, วิลเลียม ธีโอดอร์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS703 .ด7 ล. 3 พร้อมให้บริการ
บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน แปลจาก Sources of Chinese Tradition เดอ แบรี, วิลเลียม ธีโอดอร์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS703 .ด7 ล. 4 พร้อมให้บริการ
บ่อเกิดลัทธิประเพณีจีน แปลจาก Sources of Chinese Tradition เดอ แบรี, วิลเลียม ธีโอดอร์, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books DS703 .ด7 ล. 5 พร้อมให้บริการ
พลิกประวัติศาสตร์โลก : สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / แดเนียลส์์, แพทริเซีย สโตน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D20 .ด83 ฉ. 1 ยืมออก 29/11/2017
พลิกประวัติศาสตร์โลก : สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / สำรวจสังคมมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบัน / แดเนียลส์์, แพทริเซีย สโตน, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D20 .ด83 ฉ. 2 ยืมออก 23/02/2022
ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ / ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Shelving Cart
General Books HM856 .ด945 2555 พร้อมให้บริการ
ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้ากับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ / ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HM856 .ด945 2553 พร้อมให้บริการ
ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ / ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM856 .ด945 2563 ยืมออก 03/02/2022
ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ / ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM626 .ด94 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ มีรอยเปื้อนก่อนยืม
วรรณกรรมเอกยุโรปยุคกลาง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN679 .ว44 ยืมออก 13/02/2022
วรรณกรรมเอกยุโรปยุคกลาง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN679 .ว44 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
วรรณกรรมเอกยุโรปยุคกลาง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN679 .ว44 ฉ. 4 ยืมออก 02/02/2022
วรรณกรรมเอกยุโรปยุคกลาง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN679 .ว44 ฉ. 6 ยืมออก 13/02/2022
วรรณกรรมเอกยุโรปยุคกลาง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN679 .ว44 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
วรรณกรรมเอกยุโรปยุคกลาง / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books PN679 .ว44 ฉ. 8 ยืมออก 17/02/2022
ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระมหาประยูร มีฤกษ์, Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books B175 .พ44 2544 พร้อมให้บริการ
ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระมหาประยูร มีฤกษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B175 .พ44 2544 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ปรัชญากรีก : บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก / พระมหาประยูร มีฤกษ์, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books B175 .พ44 2544 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ประวัติอารยธรรมอินเดีย. เพ็ชรี สุมิตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS423 .พ7 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ประวัติอารยธรรมอินเดีย. เพ็ชรี สุมิตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books DS423 .พ7 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ประวัติอารยธรรมอินเดีย. เพ็ชรี สุมิตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS423 .พ7 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
ประวัติอารยธรรมอินเดีย. เพ็ชรี สุมิตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS423 .พ7 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
ประวัติอารยธรรมอินเดีย. เพ็ชรี สุมิตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS423 .พ7 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก. เพ็ชรี สุมิตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB245 .พ7 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก เพ็ชรี สุมิตร. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .พ7 2529 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก เพ็ชรี สุมิตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB245 .พ7 2529 ฉ.4 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก เพ็ชรี สุมิตร. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
Rarebooks CB245 .พ7 2529 ฉ.13 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก เพ็ชรี สุมิตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB245 .พ7 2529 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก เพ็ชรี สุมิตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB245 .พ7 2529 ฉ.22 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก เพ็ชรี สุมิตร. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB245 .พ7 2529 ฉ.24 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ / มัทนา เกษกมล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .ม63 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ / มัทนา เกษกมล. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .ม63 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ / มัทนา เกษกมล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB245 .ม63 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ / มัทนา เกษกมล. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB245 .ม63 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ / มัทนา เกษกมล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB245 .ม63 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ / มัทนา เกษกมล. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB245 .ม63 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ = The human web : a bird’s-eye view of world history / The human web : a bird’s-eye view of world history / แมคนีลล์, จอห์น โรเบิร์ต. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books D20 .ม82 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ = The human web : a bird’s-eye view of world history / The human web : a bird’s-eye view of world history / แมคนีลล์, จอห์น โรเบิร์ต. Book Nongyao Chaiseri Library
General Stacks
General Books D20 .ม82 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ = The human web : a bird’s-eye view of world history / The human web : a bird’s-eye view of world history / แมคนีลล์, จอห์น โรเบิร์ต. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D20 .ม82 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ = The human web : a bird’s-eye view of world history / The human web : a bird’s-eye view of world history / แมคนีลล์, จอห์น โรเบิร์ต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D20 .ม82 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ = The human web : a bird’s-eye view of world history / The human web : a bird’s-eye view of world history / แมคนีลล์, จอห์น โรเบิร์ต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D20 .ม82 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ = The human web : a bird’s-eye view of world history / The human web : a bird’s-eye view of world history / แมคนีลล์, จอห์น โรเบิร์ต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D20 .ม82 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ = The human web : a bird’s-eye view of world history / The human web : a bird’s-eye view of world history / แมคนีลล์, จอห์น โรเบิร์ต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D20 .ม82 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ = The human web : a bird’s-eye view of world history / The human web : a bird’s-eye view of world history / แมคนีลล์, จอห์น โรเบิร์ต. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D20 .ม82 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 2551 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 ฉ. 3 ยืมออก 08/02/2022
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 2553 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 2553 ยืมออก 23/02/2022
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 2556 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 2556 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 2556 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 2556 พร้อมให้บริการ
ประวัติศาสตร์โลกใน 6 แก้ว / สแตนเดจ, ทอม. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books GT2880 .ส38 2556 พร้อมให้บริการ
ภารตารยะ : อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช / อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช / สาวิตรี เจริญพงศ์. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books DS423 .ส595 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
ภารตารยะ : อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช / อารยธรรมอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงหลังได้รับเอกราช / สาวิตรี เจริญพงศ์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS423 .ส595 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก = A history of western civilization / สุริยา รัตนกุล, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .ส74 ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก = A history of western civilization / สุริยา รัตนกุล, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .ส74 ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก = A history of western civilization / สุริยา รัตนกุล, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .ส74 ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก = A history of western civilization / สุริยา รัตนกุล, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .ส74 ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก = A history of western civilization / สุริยา รัตนกุล, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .ส74 ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก = A history of western civilization / สุริยา รัตนกุล, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .ส74 ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
อารยธรรมตะวันตก = A history of western civilization / สุริยา รัตนกุล, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books CB245 .ส74 ล. 3 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
ศาสนาคริสต์ / เสรี พงศ์พิศ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BR121.2 .ส7 2531 ยืมออก 22/02/2022
ศาสนาคริสต์ / เสรี พงศ์พิศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books BR121.2 .ส7 2531 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
ศาสนาคริสต์ / เสรี พงศ์พิศ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
Rarebooks BR121.2ส7 2531 ฉ.9 พร้อมให้บริการ
ศาสนาคริสต์ / เสรี พงศ์พิศ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BR121.2ส7 2531 ฉ.6 พร้อมให้บริการ
ศาสนาคริสต์ / เสรี พงศ์พิศ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BR121.2 .ส7 2531 ฉ.8 พร้อมให้บริการ
ศาสนาคริสต์ / เสรี พงศ์พิศ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BR121.2 .ส7 2531 ฉ.10 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 ยืมออก 03/02/2022
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 ยืมออก 31/08/2022
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 2558 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 2558 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D117 .อ36 2558 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 2558 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 2558 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 2558 พร้อมให้บริการ
เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง = Stories about medieval Europe / Stories about medieval Europe / อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .อ36 2558 พร้อมให้บริการ
เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อัมพร สายสุวรรณ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BL722 .อ6 2549 พร้อมให้บริการ
เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อัมพร สายสุวรรณ, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books BL722 .อ6 2549 พร้อมให้บริการ
เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อัมพร สายสุวรรณ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BL722 .อ6 2530 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อัมพร สายสุวรรณ, Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books BL722 .อ6 2556 พร้อมให้บริการ
เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน อัมพร สายสุวรรณ, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books BL722 .อ6 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
เทวดาฝรั่ง กรีก-โรมัน / อัมพร สายสุวรรณ, Book Pridi Banomyong Library
Charnvit Kasetsiri Room
General Books BL722 .อ6 2549 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books Q175 .อ92 ฉ. 3 ยืมออก 31/01/2018
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .อ92 ฉ. 2 ยืมออก 30/01/2022
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .อ92 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .อ92 ฉ. 5 ยืมออก 31/08/2022
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .อ92 ฉ. 6 ยืมออก 03/02/2022
ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป / โอคาชา, ซาเมียร์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books Q175 .อ92 ฉ. 9 ยืมออก 03/02/2022
รากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก : (Roots of the Western tradition) : ประวัติศาสตร์สังเขปของโลกสมัยโบราณ โฮลลิสเตอร์, ชาร์ลส์ วอร์เรน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D59 .ฮ9 ฉ.1 พร้อมให้บริการ
รากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก : (Roots of the Western tradition) : ประวัติศาสตร์สังเขปของโลกสมัยโบราณ โฮลลิสเตอร์, ชาร์ลส์ วอร์เรน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D59 .ฮ9 ฉ.2 พร้อมให้บริการ
รากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก : (Roots of the Western tradition) : ประวัติศาสตร์สังเขปของโลกสมัยโบราณ โฮลลิสเตอร์, ชาร์ลส์ วอร์เรน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D59 .ฮ9 ฉ.3 พร้อมให้บริการ
รากฐานของวัฒนธรรมตะวันตก : (Roots of the Western tradition) : ประวัติศาสตร์สังเขปของโลกสมัยโบราณ โฮลลิสเตอร์, ชาร์ลส์ วอร์เรน. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D59 .ฮ9 ฉ.10 พร้อมให้บริการ
The Earth and its peoples : a global history / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D21 .E17 2001 พร้อมให้บริการ
Art : a history of painting, sculpture, architecture / Hartt, Frederick. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books N5300 .H325 1992 พร้อมให้บริการ
Art; a history of painting, sculpture, architecture. Hartt, Frederick. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books N5300 .H325 พร้อมให้บริการ
The Greek world, 479-323 BC / Hornblower, Simon. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DF227 .H67 2002 พร้อมให้บริการ
The Western heritage / Kagan, Donald. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books CB245 .K3 1995 พร้อมให้บริการ มธ.112
The speaking tree : a study of Indian culture and society. Lannoy, Richard. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books DS423 .L3 พร้อมให้บริการ
The Times compact history of the world / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books D20 .T56 2001 C. 1 พร้อมให้บริการ
The Times compact history of the world / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D20 .T56 2001 C. 2 พร้อมให้บริการ
Western civilization : a brief history : comprehensive volume / Spielvogel, Jackson J., Accompanying Material (General) Pridi Banomyong Library
Circulation Counter
Accompanying Materials CB245 .S65 2005 พร้อมให้บริการ
Western civilization : a brief history : comprehensive volume / Spielvogel, Jackson J., Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB245 .S65 2005 พร้อมให้บริการ
Western civilization : a brief history / Spielvogel, Jackson J., Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books CB245 .S65 2014 พร้อมให้บริการ
World civilizations : the global experience / Stearns, Peter N. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books CB69 .S84 พร้อมให้บริการ
Medieval Europe and the world : from late antiquity to modernity, 400-1500 / Winks, Robin William, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books D117 .W55 พร้อมให้บริการ
ปืน เชื้อโรค และเหล็กกล้า กับชะตากรรมของสังคมมนุษย์ / ไดมอนด์, จาเร็ด เอ็ม. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HM856 .ด945 2563 ยืมออก 02/02/2022

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544