หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของทก. 328

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. รหัสรายวิชา: ทก. 328
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • เยาวพา จิระเกียรติกุล
    • ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
ไม้ประดับเพื่อการตกแต่ง = Ornamental plants for decoration / ประชิด วามานนท์. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB404.9 .ป462 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
พรรณไม้ดอก ไม้ประดับ / เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books QK495.ก1 ศ74 ล. 1 พร้อมให้บริการ
Floriculture : principles and species / Dole, John M., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Stacks
Reference Books SB405 .D654 2005 พร้อมให้บริการ
Flowers for trade / Sheela, V. L., Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SB404.9 .S54 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544