หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 211

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 211
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กฤตพร ห้าวเจริญ
    • จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ (อาจารย์)
    • นิพันธ์ วิเชียรน้อย
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Applied strategic planning : a comprehensive guide / Goodstein, Leonard David. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HD30.28 .G66 พร้อมให้บริการ
Community analysis and planning techniques / Klosterman, Richard E. Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books HT166 .K56 1990 พร้อมให้บริการ
The image of the city / Lynch, Kevin, Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Stacks
General Books NA9108 .L96 พร้อมให้บริการ
Handbook of urban studies / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .H24 C. 2 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544