หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของUP 223

  1. คำค้น: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 223
  4. อาจารย์ผู้สอน:
    • กฤตพร ห้าวเจริญ
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ประเภททรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ การเชื่อมโยง
Handbook of urban studies / Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT151 .H24 C. 2 พร้อมให้บริการ
The urban pattern. Eisner, Simon. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books NA9031 .G3 1993 พร้อมให้บริการ
A reader in planning theory. Faludi, Andreas. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT391 .F3 C. 2 ยืมออก 08/02/2022
Urbanization, planning, and national development. Friedmann, John. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT321 .F7 ยืมออก 08/02/2022
Urban geography; an introductory analysis, an introductory analysis, Johnson, James Henry, Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT151 .J6 1972 ยืมออก 08/02/2022
Contemporary urban planning / Levy, John M. Book Professor Direk Jayanama Library
General Stacks
General Books HT167 .L48 1997 ยืมออก 08/02/2022
An introduction to town and country planning. Ratcliffe, John. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT166 .R33 ยืมออก 08/02/2022
Cities of the world : world regional urban development / Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT151 .B77 1993 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544