หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ EC 425

  1. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  2. รหัสรายวิชา: EC 425
  3. Instructors:
    • อาชนัน เกาะไพบูลย์
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
International macroeconomics / Montiel, Peter. Reserve Book (Permanent) Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Circulation Counter
Reserve Books HB172.5 .M596 พร้อมให้บริการ EC425

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305