หนังสืออ่านประกอบรายวิชาของ UP 252

  1. Term: ภาคการศึกษาที่ 2
  2. ฝ่ายงาน/ภาควิชา: คณะสถาปัตยกรรมและการผังเมือง. สาขาวิชาการผังเมือง
  3. รหัสรายวิชา: UP 252
  4. Instructors:
    • สุวดี ทองสุกปลั่ง (อาจารย์)
    • นิจ ตันติศิรินทร์ (อาจารย์)
ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชนิดของทรัพยากร สถานที่ กลุ่มข้อมูล เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง หมายเหตุ Link
เศรษฐศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง = สุวดี ทองสุกปลั่ง หรรษาสุขสิน. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HB71 .ส75 2559 พร้อมให้บริการ
เศรษฐศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง : นิพันธ์ วิเชียรน้อย. Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books SOCY HT 2014 626892 ยืมออก 31/08/2019
Urban economics / O'Sullivan, Arthur. Book Pridi Banomyong Library
General Stacks
General Books HT321 .O88 2012 พร้อมให้บริการ
Urban economics / O'Sullivan, Arthur Morgan, Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Stacks
General Books HT321 .O88 2003 C. 2 พร้อมให้บริการ
Fundamentals of urban economics / McDonald, John F., Book Puey Ungphakorn Library (Econ.)
General Stacks
General Books HT321 .M34 พร้อมให้บริการ

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305